ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ทุกคน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมวิชาการ ภาษา และสารสนเทศ ประจำปี 2565

ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ทุกคน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมวิชาการ ภาษา และสารสนเทศ ประจำปี 2565 อบรมออนไลน์ผ่านระบบ webex ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.30-19.30 น.
ลงชื่อเข้าร่วมที่ลิ้งก์ https://forms.gle/PkCS8VZbGxyjGx6r5
ลิ้งก์อบรม https://msu-th.webex.com/meet/kamonwan.ko

Comments are closed.
Translate »