คณบดีคณะเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดี กับคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ในพิธีส่งมอบงาน ตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

คณบดีคณะเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดี กับคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ในพิธีส่งมอบงาน ตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล ผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ส่งมอบงานให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าว คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คนใหม่) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน จากนั่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ คณบดีคณะเทคโนโลยี ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าว คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คนใหม่) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ-ข่าว คณะเทคโนโลยี/งานประชาสัมพันธ์ มมส

Comments are closed.
Translate »