คณะเทคโนโลยีได้จัดโครงการ Green Techno 2566

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. คณะเทคโนโลยีได้จัดโครงการ Green Techno 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ คณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ Green techno 2566 เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาด ภายในและภายนอกอาคารเรียนโดยรอบ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพข่าว-คณะเทคโนโลยี

Comments are closed.
Translate »