คณะเทคโนโลยี จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการบุคลากร คณะเทคโนโลยี ประจำปี 2566

วันที่ 27 กันยายน 2566 คณะเทคโนโลยี จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการบุคลากร คณะเทคโนโลยี ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการมุทิตาแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ยกย่อง เชิดชูเกียรติและแสดงความขอบคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ร่วมปฏิบัติราชการ และได้สร้างผลงานที่มีประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมหาสารคามและคณะเทคโนโลยี โดยมี รองศาสตราจารย์ สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ เป็นประธานในพิธี และกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยในปีนี้ มีบุคลากรคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

รองศาสตราจารย์ ดร.มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย สังกัด คณะเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ สินศิริ สังกัด คณะเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ อรุณแสงสีสด สังกัด คณะเทคโนโลยี สาขาสัตวศาสตร์

นางสาวริณณ์ฐพัชร์ จันจำนงค์ สังกัด คณะเทคโนโลยี สำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี

ภายในงานรับชมวีดิทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ ขบวนบายศรีสู่ขวัญ พิธีบายศรีสู่ขวัญ ตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการ กล่าวขอบคุณและกล่าวแสดงความรู้สึก ดำเนินรายการโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรยศ แข็งขัน และ ศาสตราจารย์ ดร.ศิริธร ศิริอมรพรรณ หลังจากนั้นบุคลากร แขกผู้มีเกียรติ และบุคลากร อาจารย์ คณะเทคโนโลยีมาร่วมงาน ได้มอบดอกไม้ ของที่ระลึกเป็นสัญลักษณ์แห่งความรัก ความผูกพันให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุม 1 TA201 คณะเทคโนโลยี มมส.

สามารถโหลดภาพได้เพิ่มเติมที่ https://drive.google.com/drive/folders/1osT8IyETlKpX-LSihptvKEvaUgtDyydF?usp=sharing

ภาพข่าว-คณะเทคโนโลยี

Comments are closed.
Translate »