คณะเทคโนโลยี จัดโครงการการจัดการความรู้ ด้านการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2566

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ TA406 คณะเทคโนโลยี จัดโครงการการจัดการความรู้ ด้านการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2566 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแบบฟอร์มออนไลน์เชิงปฏิบัติการ เพื่อสำนักงานอัตนโนมัติ ครั้งที่ 1 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศสุคนธ์ มณีวรรณ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร กล่าวเปิดโครงการ ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณ ยุทธชัย อุทัยแพน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการใช้ โปรแกรม google from เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างงานทางด้าน Google Form เป็นส่วนหนึ่งในบริการของกลุ่ม Google Docs ที่ช่วยให้เราสร้างแบบสอบถามออนไลน์ หรือใช้สำหรับรวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการใช้งานGoogle Form ผู้ใช้สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบอาทิ เช่น การทำแบบฟอร์มสำรวจความคิดเห็น การทำแบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ การทำแบบฟอร์มลง คณะเทคโนโลยี ให้ความสนใจและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

ภาพข่าว-คณะเทคโนโลยี

Comments are closed.
Translate »