คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ คณบดีคณะเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะเทคโนโลยี ได้เข้าร่วม “พิธีแห่เทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม” เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ คณบดีคณะเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะเทคโนโลยี ได้เข้าร่วม “พิธีแห่เทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม” เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) ก่อนเริ่มพิธี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รวมกันบริเวณถนนด้านหน้าอาคารวัฒนธรรมสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) ตั้งขบวนแห่เทียนพรรษา ต้นดอกไม้เงินแห่เข้าหอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) คณะ/หน่วยงาน ได้ถวายต้นดอกไม้เงินแด่พระธรรมวัชราจารย์(น้อย ญาณวุฑฺโฒ) เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์

ทั้งนี่เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร และบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีโอกาสร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ และเป็นที่พึ่งทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนสืบต่อไป

ภาพ-ข่าว คณะเทคโนโลยี และงานพิธีการและกิจการพิเศษ

Comments are closed.
Translate »