คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศึกษาดูงานและประชุมการจัดทำยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2567

วันที่ 27 เมษายน 2566 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร และวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 ได้ประชุมการจัดทำยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2567 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ คณบดีคณะเทคโนโลยี และสรุป/นำเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ของแต่และกลุ่ม ณ ห้องประชุม โรงแรม บลู นครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ภาพ-ข่าว คณะเทคโนโลยี

Comments are closed.
Translate »