คณาจารย์ และบุคลากร คณะเทคโนโลยี ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

คณาจารย์ และบุคลากร คณะเทคโนโลยี ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี 2566 โดยมีคณะแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำการตรวจสุขภาพ พร้อมแนะนำการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพ ณ ห้องประชุม 1 TA201 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพข่าว-คณะเทคโนโลยี

Comments are closed.
Translate »