ร่วมชมนิทรรศการ-ตอบปัญหาชิงรางวัล กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2565

เมื่อ วันที่ 18 สิงหาคม 2565 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีกิจกรรมการตอบปัญหาและเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการของภาควิชาต่างๆ ได้แก่ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชม การทำไวน์ การทำโยเกิร์ต และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ที่ห้อง TA116 และ TA117 และชมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม (สาขาประมง) จำหน่ายโยเกิร์ตพร้อมดื่ม และน้ำผลไม้ซ่า (ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ) และ นิทรรศการเกี่ยวกับพืช และสัตวศาสตร์(ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร)(ด้านหน้าลานทางเข้าอาคารคณะเทคโนโลยี) และชม การผลิตหม่ำเนื้อ ณ ห้อง TA112 (ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารฯ) และเวลา 10.00 น -12.00 น. พบการแข่งขันตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับ การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน BCG Model ณ ห้องประชุม TA201 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละฐานสามารถตอบคำถามลุ้นรับรางวัลต่างๆ มากมาย

Comments are closed.
Translate »