ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” จำนวน 50 ทุน ทุนละ 30,000 บาท

📢💥ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” จำนวน 50 ทุน ทุนละ 30,000 บาท💥สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564💥💐นิสิตที่สนใจสามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ที่ https://scholarship.ajinomotofoundation.or.th/th และส่งเอกสารใบสมัครต้นฉบับได้ที่ งานทุนและแนะแนวการศึกษา ชั้น 1 กองกิจการนิสิต💐รายละเอียดทุน https://drive.google.com/…/1PkzNgmwWkI4khwGkNqf…/view…

Comments are closed.
Translate »