📢ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา “ทุนเงินรายได้” ประจำปีงบประมาณ 2565

📌รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 📌
👉👉คุณสมบัติ

  1. นิสิตระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี
  2. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ณ วันที่สมัคร
  3. ขาดแคลนทุนทรัพย์
  4. เป็นนิสิตที่ไม่เคยได้รับทุนประเภทต่อเนื่อง หรือ ทุนอื่นภายในปีการศึกษา 2564
  5. เป็นนิสิตผู้มีจิตอาสา ทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและส่วนรวม มีความประพฤติเรียบร้อย
    ✅ ส่งใบสมัครได้ที่งานพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี

🌟คณะจะจัดกล่องสำหรับนิสิตที่ส่งเอกสารทุนรายได้ บริเวณลานชั้น1 คณะเทคโนโลยี ให้นำเอกสารใส่กล่อง หรือนิสิตที่อยู่นอกพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ต่างจังหวัด ให้ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ระบุถึง : งานพัฒนานิสิตคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกเลย

Comments are closed.
Translate »