ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการบริจาคโลหิต ประจำปี 2566

ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการบริจาคโลหิต ประจำปี 2566 ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ คณะเทคโนโลยี ทั้งนี้มีนิสิต บุคลากร คณาจารย์ จากภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนิสิตคณะเทคโนโลยี อาจารย์ บุคลากร พร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิต ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 ณ. ลานชั้น 1 อาคารเรียนรวมและปฎิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพข่าว-คณะเทคโนโลยี

Comments are closed.
Translate »