คณะเทคโนโลยีได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

คณะเทคโนโลยีได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อจัดทำ (Improvement Plan EdPex) เพื่อเป็นการปรับปรุงผลการดำเนินงาน EdPEx ในรอบปีการศึกษา 2564 โดยใช้แผนภูมิก้างปลา เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ภาพข่าว-คณะเทคโนโลยี

Comments are closed.
Translate »