คณะเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 คณะเทคโนโลยี จัด 

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการส่งเสริมให้นิสิตเป็นผู้ประกอบการใหม่ (Food Festival) 2567

วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. – 12.00 น 

ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ “การใช้โฟโต้ชอปเบื้องต้น” ให้กับนิสิตคณะเทคโนโลยี

4 มีนาคม 2567 ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี มหา 

สโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยี ร่วมกับชมรมชีวภาพสัมพันธ์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และชมรมเยาวชนคนรักปลา สาขาประมง ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยี ร่วมกับชมรมชีวภาพสัมพั 

นิสิตชมรมโภชนศาสตร์สัมพันธ์ ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดโครงการโภชนศาสตร์สัมพันธ์ จิตอาสา ส่งเสริมความรู้สู่เด็กรุ่นใหม่

นิสิตชมรมโภชนศาสตร์สัมพันธ์ ภาควิชาเทคโนโลยีก 

งานฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ โครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาและทักษะการใช้ชีวิต (รอบที่ 2) ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2567

งานฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสาร 

นิสิตคณะเทคโนโลยี ร่วมพิธีเปิดมหกรรมกีฬาแห่งมอน้ำชี 29 ปี ราชพฤกษ์เกมส์ สร้างสรรค์สามัคคี ประกาศเกียรติศักดิ์ศรี 55 ปี มมส

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การนิสิต ร่วมกั 

นิสิตสาขาวิชาประมง ​เข้าร่วมการประกวด​จัดตู้ปลา​สวยงาม​ ภายใต้​แนวคิด​ “นวัตกรรม​ตู้ปลาสวยงาม” (AQUARIUM INNOVATION)ได้รับรางวัลชนะเลิศ

นิสิตสาขาวิชาประมง ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร ค 

นิสิตสาขาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางสัตวศาสตร์ ในงานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ครั้งที่ 28 ประจำปี 2567

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นิสิตสาขาสัตวศาสตร์ 

งานพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตนิสิต ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 งานพัฒนานิสิต คณะเทค 

Translate »