ทุน DAAD STIBET Graduation ทุนเต็มจำนวน ระดับปริญญาตรี โท และเอก ณ เยอรมนี ปี 2023

Technical University Dortmund เป็นมหาวิท 

💐 ประชาสัมพันธ์เรื่องการขออนุญาตแต่งหญิงในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 📝

กรณีที่บัณฑิตในสาขามีความประสงค์จะแต่งหญิงให้ 

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 คณะเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 คณะเทคโนโลยี มหาวิ 

“Technology Ambassador 2022” ประกวดดาวเดือนคณะเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.30 น. สโม 

โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิต คณะเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 สโมสรนิสิตและ งานพ 

รับสมัครทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน

ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช จำนวน 3 ทุน ทุนละ 15,0 

เลื่อนการสอบ MSU English Exit-Exam รอบที่ 2 เป็นวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 สอบออนไลน์ ผ่าน google form

Loading... Taking too long? Reload document | 

📢ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา “ทุนเงินรายได้” ประจำปีงบประมาณ 2565

📌รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 13 พฤษภาคม  

โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO)

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต นักศึกษา และผู้ประก 

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 10 มีนาคม 2565  

Translate »