คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการยอน้อมวันทา ปาเจราบูชาครู บูรพาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาล 

TECHNO Freshy day & Freshy night 2023

วันที่ 23 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.30-20.00 น. สโ 

โครงการสร้างเสริมพัฒนาศักยภาพนิสิตและสัมมนาคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยี 2566

วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2566 ณ สถาบันวิจัยวลัยรุ 

งานพัฒนานิสิต และสโมสรนิสิต คณะเทคโนโลยี จัดโครงการ โฮมฮับต้อนจ่องสายแนน ผูกแขนน้องใหม่ คณะเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566  ณ อาคารบริการนิส 

โครงการตุ้มโฮมน้องใหม่ สานสายใยเทคโนโลยี tech 35

วันที่ 8- 9 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องเรียนคณะเทคโนโ 

คณะเทคโนโลยี มมส.ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดปฐมนิเทศ 

ทุน DAAD STIBET Graduation ทุนเต็มจำนวน ระดับปริญญาตรี โท และเอก ณ เยอรมนี ปี 2023

Technical University Dortmund เป็นมหาวิท 

💐 ประชาสัมพันธ์เรื่องการขออนุญาตแต่งหญิงในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 📝

กรณีที่บัณฑิตในสาขามีความประสงค์จะแต่งหญิงให้ 

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 คณะเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 คณะเทคโนโลยี มหาวิ 

“Technology Ambassador 2022” ประกวดดาวเดือนคณะเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.30 น. สโม 

Translate »