ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2566

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.39 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2566

ในการนี้คณะเทคโนโลยี ได้จัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมร่วมกันลงนามถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรของคณะเทคโนโลยี ได้มีโอกาสถวายความจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์ต่อไป

ภาพข่าว-คณะเทคโนโลยี

Comments are closed.
Translate »