ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี ได้จัดสัมภาษณ์ทุนการศึกษา “ทุนรายได้”

ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี ได้จัดสัมภาษณ์ทุนการศึกษา “ทุนรายได้” เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะเทคโนโลยีโดยมี อาจารย์ ดร.ศุภชัย สุทธิเจริญ,รศ.ดร.ทรงศักดิ์ จำปาวะดี,รศ.ดร.ลือชัย บุตคุป เป็นคณะกรรมการในครั้งนี้

ภาพข่าว-คณะเทคโนโลยี

Comments are closed.
Translate »