ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการบริจาคโลหิต ประจำปี 2566

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการบริจาคโลหิต ประจำปี 2566 ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และ โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตในการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ให้เพียงพอต่อความต้องการโลหิตของผู้ป่วยตามโรงพยาบาล ณ คณะเทคโนโลยี ทั้งนี้มีนิสิต บุคลากร คณาจารย์ จากภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนิสิตคณะเทคโนโลยี อาจารย์ บุคลากร พร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิต ตั้งแต่เวลา 08.30 – 13.00 ณ. ลานชั้น 1 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 334 ราย ได้โลหิตจำนวน 133,600 ซีซี

ภาพข่าว-คณะเทคโนโลยี

Comments are closed.
Translate »