คณบดีคณะเทคโนโลยี ร่วมเเสดงความยินดี กับคณะพยาบาลศาสตร์ ในพิธีส่งมอบงาน ตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

คณบดีคณะเทคโนโลยี ร่วมเเสดงความยินดี กับคณะพยาบาลศาสตร์ ในพิธีส่งมอบงาน ตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิต แดนสีแก้ว ส่งมอบงานให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ก้าวหน้าไกล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คนใหม่) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัยและนวัตกรรม ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน จากนั่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ คณบดีคณะเทคโนโลยี ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิต แดนสีแก้ว และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ก้าวหน้าไกล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คนใหม่) ณ ห้องประชุม ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ-ข่าว คณะเทคโนโลยี/งานประชาสัมพันธ์ มมส.

Comments are closed.
Translate »