โครงการกีฬาภายในคณะเทคโนโลยีกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ประจำปี 2566 วันที่ 18 มกราคม 2566

โครงการกีฬาภายในคณะเทคโนโลยีกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ประจำปี 2566 วันที่ 18 มกราคม 2566 คณะเทคโนโลยีได้จัดการแข็งขันกีฬาภายในคณะเทคโนโลยี กีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ไม่ตรี ประจำปี 25666 ณ บริเวณลาน สนามหญ้า ภายในตึกคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พิธีเปิดโครงการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ คณบดีคณะเทคโนโลยี หลังจากนั้น การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน กีฬาแชร์บอล กีฬาชักเย่อ กีฬาวิ่งผลัดกระสอบ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต พร้อมกันลงการแข่งขันเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี และพิธีมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสามสัมพันธ์ไมตรี และมอบรางแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี่ ภาพข่าว-คณะเทคโนโลยี

Comments are closed.
Translate »