โครงการอบรมระบบสารสนเทศ การใช้ google form เพื่อการเรียนการสอนและทำงาน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ TA406 งานฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ “การใช้ Google from เพื่อการเรียนการสอนและการทำงาน”

ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณ ยุทธชัย อุทัยแพน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการใช้ โปรแกรม google from เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างงานทางด้าน Google Form เป็นส่วนหนึ่งในบริการของกลุ่ม Google Docs ที่ช่วยให้เราสร้างแบบสอบถามออนไลน์ หรือใช้สำหรับรวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการใช้งานGoogle Form ผู้ใช้สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบอาทิ เช่น การทำแบบฟอร์มสำรวจความคิดเห็น การทำแบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ การทำแบบฟอร์มลง คณะเทคโนโลยี ให้ความสนใจและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันให้กับนิสิตคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพข่าว-คณะเทคโนโลยี

Comments are closed.
Translate »