MSU Thursday Market ชวนชิม ช้อป ที่ตลาดนัดเทคโน มมส

MSU Thursday Market ชวนชิม ช้อป ที่ตลาดนัดเทคโน มมส

4 กรกฎาคม 2567 ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานตลาดนัดเทคโน MSU Thursday Market เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การวางแผนและวิเคราะห์โครงการธุรกิจเกษตรของนิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการของนิสิตในหลักสูตร รวมถึงการสร้างโอกาสให้นิสิตสามารถหารายได้ในระหว่างเรียน ภายในงานมีการจำหน่ายอาหาร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจากนิสิตและชุมชนรอบข้าง โดยเปิดทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 08.00 -14.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพข่าว Facebook:Mahasarakham University Thailand

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Translate »