Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

ภาควิชา

ปฏิทินรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

ปฏิทินการศึกษา

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ชำระค่าลงทะเบียน

ปฏิทินปฏิบัติงาน คณบดี

กำหนดการ งานประชุมของคณบดีคณะเทคโนโลยี

ปฏิทินกิจกรรม

2023 พฤษภาคม

Week 5

จันทร์ 1
อังคาร 2
พุธ 3
พฤหัส 4
ศุกร์ 5
เสาร์ 6
อาทิตย์ 7
จันทร์ 8
อังคาร 9
พุธ 10
พฤหัส 11
ศุกร์ 12
เสาร์ 13
อาทิตย์ 14
จันทร์ 15
อังคาร 16
พุธ 17
พฤหัส 18
ศุกร์ 19
เสาร์ 20
อาทิตย์ 21
จันทร์ 22
อังคาร 23
พุธ 24
พฤหัส 25
ศุกร์ 26
เสาร์ 27
อาทิตย์ 28
จันทร์ 29
อังคาร 30
พุธ 31
พฤหัส 1
ศุกร์ 2
เสาร์ 3
อาทิตย์ 4
  • No Events

  • No Events

  • No Events

  • No Events

  • No Events

เวลาเปิดทำการ

  • จันทร์-ศุกร์ 08:30 - 16:30

เวลาเปิดอาคาร

  • จันทร์-ศุกร์ 07:30 - 20:00
  • เสาร์-อาทิตย์ 08.30 - 18:00

พื้นที่สำหรับการเรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจ

หอเกียรติยศ

รางวัลผลงานวิจัย กิจกรรม การแข่งขัน

จดหมายข่าว

บันทึกข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ

อบรม/สัมนา

ประกาศ ข่าวสาร การอบรม/สัมนา

แผนการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2566

รายงานประจำปี

สรุปผลการดำเนินงานประจำปีของคณะเทคโนโลยี

ร้องเรียน

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คะเเนนความพึงพอใจ

คะเเนนความพึงพอใจการให้บริการของ คณะเทคโนโลยี

มมส กับการพัฒนาพื้นที่ ฟาร์มนาสีนวน แหล่งเรียนรู้งานวิจัยด้านการเกษตรฯ

สัมภาษณ์ โครงการ Newton Fund เรื่อง กระบวนการแปรรูปและผลิตภัณฑ์จากข้าว เพื่อผลิตเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ

ข่าวประกาศ

อ่านทั้งหมด

ระบบ e-service

ระบบแจ้งซ่อมอนไลน์ RSO
ระบบติดตามเอกสารออนไลน์
ระบบบริหารจัดการวันลาบุคลากร
ระบบแบบบันทึกขอให้จัดหา
ระบบฐานข้อมูลการพัฒนาตนเองของบุคลากร

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

41/20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม 44150

ช่องทางติดต่อสื่อสาร

โทรศัพท์ 043754085
อีเมลล์ faculty.techno@msu.ac.th
Translate »