Slide
ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร
ประชุมตรวจเยี่ยมคณะเทคโนโลยี เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ
ของคณาจารย์ บุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 09.50 น.
ณ ห้องประชุม TA201
Slide
Applications of genomic technology in Agriculture and Medical science
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (Techno Club)
วิทยากร คุณชาตรี แสนสุข
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น.
Slide
Slide
Slide
ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วม
กิจกรรมให้คำปรึกษา Coaching EdPex คณะเทคโนโลยี
โดย
ศาตราจารย์ นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
เวลา 09.00 - 11.30 น.
Slide
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2565
รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 2
previous arrow
next arrow

ภาควิชา

ปฏิทินรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

ปฏิทินการศึกษา

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ชำระค่าลงทะเบียน

ปฏิทินปฏิบัติงาน คณบดี

กำหนดการ งานประชุมของคณบดีคณะเทคโนโลยี

ปฏิทินกิจกรรม

2022 มิถุนายน

Week 4

จันทร์ 30
อังคาร 31
พุธ 1
พฤหัส 2
ศุกร์ 3
เสาร์ 4
อาทิตย์ 5
จันทร์ 6
อังคาร 7
พุธ 8
พฤหัส 9
ศุกร์ 10
เสาร์ 11
อาทิตย์ 12
จันทร์ 13
อังคาร 14
พุธ 15
พฤหัส 16
ศุกร์ 17
เสาร์ 18
อาทิตย์ 19
จันทร์ 20
อังคาร 21
พุธ 22
พฤหัส 23
ศุกร์ 24
เสาร์ 25
อาทิตย์ 26
จันทร์ 27
อังคาร 28
พุธ 29
พฤหัส 30
ศุกร์ 1
เสาร์ 2
อาทิตย์ 3

เวลาเปิดทำการ

  • จันทร์-ศุกร์ 08:30 - 16:30

เวลาเปิดอาคาร

  • จันทร์-ศุกร์ 07:30 - 20:00
  • เสาร์-อาทิตย์ 08.30 - 18:00

พื้นที่สำหรับการเรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจ

หอเกียรติยศ

รางวัลผลงานวิจัย กิจกรรม การแข่งขัน

จดหมายข่าว

บันทึกข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ

อบรม/สัมนา

ประกาศ ข่าวสาร การอบรม/สัมนา

รายงานประจำปี

สรุปผลการดำเนินงานประจำปีของคณะเทคโนโลยี

มาเปลี่ยนโลกกับเรา คณะเทคโนโลยี มมส

มมส กับการพัฒนาพื้นที่ ฟาร์มนาสีนวน แหล่งเรียนรู้งานวิจัยด้านการเกษตรฯ

ข่าวประกาศ

ระบบ e-service

ระบบจองรถจองห้องประชุมออนไลน์
ระบบจัดเก็บฐานข้อมูล มคอ. TQF
ระบบแจ้งซ่อมอนไลน์ RSO
ระบบงานประชุม
ระบบติดตามการปฏิบัติงาน
ระบบแบบบันทึกขอให้จัดหา
ระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
ระบบแสดงอัตราค่าธรรมเนียมเครื่องมือ
ระบบประเมินออนไลน์
ระบบฐานข้อมูลหน่วยวิจัย
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
ระบบติดตามเอกสารออนไลน์
ระบบบริหารจัดการวันลาบุคลากร
ระบบสื่อการสอนสองภาษา

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

41/20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม 44150

ช่องทางติดต่อสื่อสาร

โทรศัพท์ 043754085
อีเมลล์ faculty.techno@msu.ac.th
Translate »