Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

3 สาขา -สาขาเกษตรศาสตร์ -สาขาสัตวศาสตร์ -สาขาประมง

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

2 สาขา -สาขาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ -สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

ปฏิทินรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

ปฏิทินการศึกษา

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ชำระค่าลงทะเบียน

ปฏิทินปฏิบัติงาน คณบดี

กำหนดการ งานประชุมของคณบดีคณะเทคโนโลยี

ปฏิทินกิจกรรม

2024 กุมภาพันธ์

Week 4

จันทร์ 29
อังคาร 30
พุธ 31
พฤหัส 1
ศุกร์ 2
เสาร์ 3
อาทิตย์ 4
จันทร์ 5
อังคาร 6
พุธ 7
พฤหัส 8
ศุกร์ 9
เสาร์ 10
อาทิตย์ 11
จันทร์ 12
อังคาร 13
พุธ 14
พฤหัส 15
ศุกร์ 16
เสาร์ 17
อาทิตย์ 18
จันทร์ 19
อังคาร 20
พุธ 21
พฤหัส 22
ศุกร์ 23
เสาร์ 24
อาทิตย์ 25
จันทร์ 26
อังคาร 27
พุธ 28
พฤหัส 29
ศุกร์ 1
เสาร์ 2
อาทิตย์ 3
  • No Events

  • No Events

  • No Events

  • No Events

  • No Events

เวลาเปิดทำการ

  • จันทร์-ศุกร์ 08:30 - 16:30

เวลาเปิดอาคาร

  • จันทร์-ศุกร์ 07:30 - 20:00
  • เสาร์-อาทิตย์ 08.30 - 18:00

พื้นที่สำหรับการเรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจ

หอเกียรติยศ

รางวัลผลงานวิจัย กิจกรรม การแข่งขัน

จดหมายข่าว

บันทึกข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ

อบรม/สัมนา

ประกาศ ข่าวสาร การอบรม/สัมนา

ร้องเรียน

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานประจำปี

สรุปผลการดำเนินงานประจำปีของคณะเทคโนโลยี

คะเเนนความพึงพอใจ

คะเเนนความพึงพอใจการให้บริการของ คณะเทคโนโลยี

มมส กับการพัฒนาพื้นที่ ฟาร์มนาสีนวน แหล่งเรียนรู้งานวิจัยด้านการเกษตรฯ

ข่าวประกาศ

อ่านทั้งหมด

ระบบ e-service

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
ระบบทะเบียนเบิกเงิน ED Track
ระบบบริหารจัดการวันลาบุคลากร
ระบบฐานข้อมูลการพัฒนาตนเองของบุคลากร
ระบบจองห้องเรียน

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

41/20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม 44150

ช่องทางติดต่อสื่อสาร

โทรศัพท์ 043754085
อีเมลล์ faculty.techno@msu.ac.th
Translate »