Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
DR.DiV.11
20220502174353
previous arrow
next arrow

ภาควิชา

ปฏิทินรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

ปฏิทินการศึกษา

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ชำระค่าลงทะเบียน

ปฏิทินปฏิบัติงาน คณบดี

กำหนดการ งานประชุมของคณบดีคณะเทคโนโลยี

ปฏิทินกิจกรรม

2023 มกราคม

Week 6

จันทร์ 26
อังคาร 27
พุธ 28
พฤหัส 29
ศุกร์ 30
เสาร์ 31
อาทิตย์ 1
จันทร์ 2
อังคาร 3
พุธ 4
พฤหัส 5
ศุกร์ 6
เสาร์ 7
อาทิตย์ 8
จันทร์ 9
อังคาร 10
พุธ 11
พฤหัส 12
ศุกร์ 13
เสาร์ 14
อาทิตย์ 15
จันทร์ 16
อังคาร 17
พุธ 18
พฤหัส 19
ศุกร์ 20
เสาร์ 21
อาทิตย์ 22
จันทร์ 23
อังคาร 24
พุธ 25
พฤหัส 26
ศุกร์ 27
เสาร์ 28
อาทิตย์ 29
จันทร์ 30
อังคาร 31
พุธ 1
พฤหัส 2
ศุกร์ 3
เสาร์ 4
อาทิตย์ 5
  • No Events

  • No Events

  • No Events

  • No Events

  • No Events

  • No Events

เวลาเปิดทำการ

  • จันทร์-ศุกร์ 08:30 - 16:30

เวลาเปิดอาคาร

  • จันทร์-ศุกร์ 07:30 - 20:00
  • เสาร์-อาทิตย์ 08.30 - 18:00

พื้นที่สำหรับการเรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจ

หอเกียรติยศ

รางวัลผลงานวิจัย กิจกรรม การแข่งขัน

จดหมายข่าว

บันทึกข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ

อบรม/สัมนา

ประกาศ ข่าวสาร การอบรม/สัมนา

รายงานประจำปี

สรุปผลการดำเนินงานประจำปีของคณะเทคโนโลยี

มาเปลี่ยนโลกกับเรา คณะเทคโนโลยี มมส

มมส กับการพัฒนาพื้นที่ ฟาร์มนาสีนวน แหล่งเรียนรู้งานวิจัยด้านการเกษตรฯ

ข่าวประกาศ

อ่านทั้งหมด

ระบบ e-service

ระบบจองรถจองห้องประชุมออนไลน์
ระบบจัดเก็บฐานข้อมูล มคอ. TQF
ระบบแจ้งซ่อมอนไลน์ RSO
ระบบติดตามเอกสารออนไลน์
ระบบงานประชุม
ระบบติดตามการปฏิบัติงาน
ระบบแบบบันทึกขอให้จัดหา
ระบบบริหารจัดการวันลาบุคลากร
ระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
ระบบแสดงอัตราค่าธรรมเนียมเครื่องมือ
ระบบฐานข้อมูลการพัฒนาตนเองของบุคลากร
ระบบประเมินออนไลน์
ระบบฐานข้อมูลหน่วยวิจัย
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
ระบบสื่อการสอนสองภาษา

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

41/20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม 44150

ช่องทางติดต่อสื่อสาร

โทรศัพท์ 043754085
อีเมลล์ faculty.techno@msu.ac.th
Translate »