รายการบริการครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

กลุ่มกล้องจุลทรรศน์

กล้องสเตอริโอชนิด 3 กระบอกตาพร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล และชุดประมวลผล
ค่าบำรุง
200 บาท/ชั่วโมง(บุคคลภายนใน)
300บาท/ชั่วโมง (บุคคลภายนอก)
กล้องสเตอริโอชนิด 3 กระบอกตาพร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล และชุดประมวลผล
ค่าบำรุง
200 บาท/ชั่วโมง(บุคคลภายนใน)
300บาท/ชั่วโมง (บุคคลภายนอก)
กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอลและชุดประมวลผล
ค่าบำรุง
200 บาท/ชั่วโมง(บุคคลภายนใน)
300บาท/ชั่วโมง (บุคคลภายนอก)
กล้องสเตอริโอชนิด 3 กระบอกตาพร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล และชุดประมวลผล
ค่าบำรุง
100 บาท/ชั่วโมง(บุคคลภายนใน)
150บาท/ชั่วโมง (บุคคลภายนอก)
กล้องสเตอริโอชนิด 2 กระบอกตา
ค่าบำรุง
100 บาท/ชั่วโมง(บุคคลภายนใน)
150บาท/ชั่วโมง (บุคคลภายนอก)

เครื่อง HPLC

เครื่อง High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
ค่าบริการใช้เครื่อง HPLC
150 บาท/ชั่วโมง (บุคคลภายใน)
200 บาท/ชั่วโมง (บุคคลภายนอก)
ค่าเช่าคอลัมน์
400 บาท/ครั้ง (บุคคลภายใน)
600 บาท/ครั้ง (บุคคลภายนอก)

กลุ่ม Microplate reader

เครื่อง Microplate reader
ค่าบำรุง
150 บาท/ชั่วโมง (บุคคลภายนใน)
200 บาท/ชั่วโมง (บุคคลภายนอก)

กลุ่ม Microplate reader

เครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิ (Shaking Incubator)
ค่าบำรุง
200 บาท/วัน(บุคคลภายนใน)
300บาท/วัน (บุคคลภายนอก)

กลุ่มโรงงานแปรรูป

เครื่องอบแห้งแบบอุโมงค์ลมร้อน (Mesh-belt Dryer)
ค่าบำรุง
325 บาท/ชั่วโมง 2500 บาท/วัน
500 บาท/ผลิตภัณฑ์ (บุคคลภายนใน)
500 บาท/ชั่วโมง 375 บาท/วัน
750 บาท/ผลิตภัณฑ์ (บุคคลภายนอก)
เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer)
**ค่าลงทะเบียนเปิดใช้เครื่องครั้งแรก 1,500 บาท
น้ำหนักอาหารเหลวขาเข้า
150 บาท/กิโลกรัม (บุคคลภายใน)
225 บาท/กิโลกรัม (บุคคลภายนอก)

เครื่่องนึ่งฆ่าเชื้อ

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยความดันไอน้ำ (Autoclave)
ค่าบำรุง
300 บาท/ครั้ง (บุคคลภายนใน)
450 บาท/ครั้ง (บุคคลภายนอก)

กลุ่มเครื่องบดตัวอย่าง

เครื่องบดตัวอย่าง
ค่าบำรุง
100 บาท/ชั่วโมง (บุคคลภายนใน)
150 บาท/ชั่วโมง (บุคคลภายนอก)

กลุ่มเครื่องปั่นเหวี่ยง

เครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) แบบควบคุมอุณหภูมิ
ค่าบำรุง
250 บาท/ชั่วโมง (บุคคลภายนใน)
400 บาท/ชั่วโมง (บุคคลภายนอก)
เครื่องปั่นเหวี่ยง Centrifuge
ค่าบำรุง
150 บาท/ชั่วโมง (บุคคลภายนใน)
250 บาท/ชั่วโมง (บุคคลภายนอก)

กลุ่มเครื่อง (Rotary evaporator)

เครื่องระเหยสารสุญญากาศแบบหมุน
ค่าบำรุง
100 บาท/ชั่วโมง (บุคคลภายนใน)
150 บาท/ชั่วโมง (บุคคลภายนอก)

กลุ่มเครื่องวัดการดูดกลืนแสง

เครื่องวัดการดูดกลืนแสง Spectrophotometer
ค่าบำรุง
100 บาท/ชั่วโมง (บุคคลภายนใน)
150 บาท/ชั่วโมง (บุคคลภายนอก)

กลุ่มเครื่องวัดสี

เครื่องวัดสี (Chroma Meter)
ค่าบำรุง
200 บาท/ชั่วโมง (บุคคลภายนใน)
300 บาท/ชั่วโมง (บุคคลภายนอก)

กลุ่มเครื่องย่อยไนโตรเจนและโปรตีน

เครื่องย่อยตัวอย่างแบบ 20 หลุม
ค่าบำรุง
700 บาท/ครั้ง (บุคคลภายนใน)
1000 บาท/ครั้ง (บุคคลภายนอก)
เครื่องย่อยตัวอย่าง 8 หลุม
ค่าบำรุง
500 บาท/ครั้ง (บุคคลภายนใน)
750 บาท/ครั้ง (บุคคลภายนอก)

กลุ่มเครื่องย่อยไนโตรเจนและโปรตีน

เครื่องกลั่นไนโตรเจน สำหรับวิเคราะห์ไนโตรเจนและโปรตีน
ค่าบำรุง
100 บาท/ตัวอย่าง (บุคคลภายนใน)
150 บาท/ตัวอย่าง (บุคคลภายนอก)

กลุ่มเครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจนและโปรตีน

เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจนและโปรตีน 20 หลุม
ค่าบำรุง
800 บาท/ครั้ง (บุคคลภายนใน)
1200 บาท/ครั้ง (บุคคลภายนอก)
เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจนและโปรตีนในอาหาร 8 หลุม
ค่าบำรุง
400 บาท/ครั้ง (บุคคลภายนใน)
600 บาท/ครั้ง (บุคคลภายนอก)
เครื่อง Semi Dry Mini, 10 x 10 cm System สำหรับ Western blot
ค่าบำรุง
200 บาท/ชั่วโมง (บุคคลภายนใน)
300 บาท/ชั่วโมง (บุคคลภายนอก)

กลุ่มเครื่องวิเคราะห์ปริมาณไขมัน

เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไขมัน
ค่าบำรุง
600 บาท/ครั้ง (บุคคลภายนใน)
900 บาท/ครั้ง (บุคคลภายนอก)

กลุ่มเครื่องวิเคราะห์เยื่อใย

เครื่องวิเคราะห์เยื่อใย
ค่าบำรุง
100 บาท/ตัวอย่าง (บุคคลภายนใน)
150 บาท/ตัวอย่าง (บุคคลภายนอก)

กลุ่มเครื่อง Hot Air Oven

ตู้อบความร้อนไฟฟ้า (Hot Air Oven)
ค่าบำรุง
50 บาท/ชั่วโมง (บุคคลภายนใน)
75 บาท/ชั่วโมง (บุคคลภายนอก)

กลุ่มเตาเผาความร้อนสูง

เตาเผาอุณหภูมิสูง (Muffle Furnace)
ค่าบำรุง
50 บาท/ชั่วโมง (บุคคลภายนใน)
75 บาท/ชั่วโมง (บุคคลภายนอก)

น้ำกลั่น

น้ำ DI
ค่าบำรุง
10 บาท/ลิตร (บุคคลภายนใน)
15 บาท/ลิตร (บุคคลภายนอก)
น้ำกลั่น
ค่าบำรุง
7 บาท/ลิตร (บุคคลภายนใน)
12 บาท/ลิตร (บุคคลภายนอก)
น้ำ RO, UP
ค่าบำรุง
น้ำกลั่น RO
7 บาท/ลิตร (บุคคลภายนใน)
12 บาท/ลิตร (บุคคลภายนอก)
น้ำ UP
น้ำกลั่น RO
15 บาท/ลิตร (บุคคลภายนใน)
25 บาท/ลิตร (บุคคลภายนอก)

กลุ่มอื่นๆ

อ่างควบคุมอุณหภูมิ
*** ขนาด 10 ลิตร, อุณหภูมิสูงสุด 95 องศาเซลเซียส
ค่าบำรุง
50 บาท/ชั่วโมง (บุคคลภายนใน)
75 บาท/ชั่วโมง (บุคคลภายนอก)
อ่างบ่มเขย่าควบคุมอุณหภูมิ
*** ขนาด 45 ลิตร, อุณหภูมิสูงสุด 95 องศาเซลเซียส
ค่าบำรุง
100 บาท/ชั่วโมง (บุคคลภายนใน)
150 บาท/ชั่วโมง (บุคคลภายนอก)
เครื่องทำความสะอาดโดยคลื่นความถี่สูง (Sonicator bath)
ค่าบำรุง
50 บาท/ชั่วโมง (บุคคลภายนใน)
75 บาท/ชั่วโมง (บุคคลภายนอก)
เครื่องวัดการเปล่งแสงโดยเปลวไฟ (Flame photometer) *** K, Na, Ca, Ba, Li
ค่าบำรุง
200 บาท/ชั่วโมง (บุคคลภายนใน)
300 บาท/ชั่วโมง (บุคคลภายนอก)
เครื่องวัดความชื้น (Moisture Balance)
ค่าบำรุง
200 บาท/ชั่วโมง (บุคคลภายนใน)
300 บาท/ชั่วโมง (บุคคลภายนอก)
เครื่องวัดความหนืด Rotary Viscometer VR3000
ค่าบำรุง
200 บาท/ชั่วโมง (บุคคลภายนใน)
300 บาท/ชั่วโมง (บุคคลภายนอก)
เครื่องวัดค่ากิจกรรมของน้ำ (Water activity meter)
ค่าบำรุง
200 บาท/ชั่วโมง (บุคคลภายนใน)
300 บาท/ชั่วโมง (บุคคลภายนอก)
เครื่องวัดคุณภาพไข่
ค่าบำรุง
200 บาท/ชั่วโมง (บุคคลภายนใน)
300 บาท/ชั่วโมง (บุคคลภายนอก)
เครื่องวัดปริมาณคลอโรฟิลล์ (Chlorophyll meter)
ค่าบำรุง
100 บาท/ชั่วโมง (บุคคลภายนใน)
150 บาท/ชั่วโมง (บุคคลภายนอก)
(ครั้งละไม่เกิน 8 ชั่วโมง)
ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบกวน (Stirrer tank Fermenter)
ค่าบำรุง
800 บาท/วัน (บุคคลภายนใน)
1200 บาท/วัน (บุคคลภายนอก)
เครื่องปิดผนึกสุญญากาศ (Vacuum Packing Machine)
*** พร้อมถุงบรรจุ ขนาด 1 กิโลกรัม
ค่าบำรุง
10 บาท/ตัวอย่าง (บุคคลภายนใน)
15 บาท/ตัวอย่าง (บุคคลภายนอก)
Translate »