การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ คณะเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะเทคโนโลยี ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร ร่วมรับฟังการ“การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ”
คณะเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อถ่ายทอดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยี ในวันที่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 –15.00 น.

– คณะกรรมการประจำคณะร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม 1 (TA201)
– คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมรับฟังการประชุมในรูปแบบออนไลน์

ลงทะเบียนยร่วมงานที่ shorturl.at/zAGN6
ลิ้งก์เช้าร่วมประชุม https://msu-th.webex.com/msu-th/onstage/g.php?MTID=ef1cb119a5927a9d96ec79437ac12c8d0

Comments are closed.
Translate »