คณะเทคโนโลยี ขอชิญบุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมสมทบปัจจัยเพื่อไถ่ชีวิตโค กระบือ

คณะเทคโนโลยี ขอชิญบุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมสมทบปัจจัยเพื่อไถ่ชีวิตโค กระบือ ณ ศูนย์อนุรักษ์และพักพิงสัตว์ยากไร้ ไถ่ชีวิตสัตว์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

Comments are closed.
Translate »