คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการยอน้อมวันทา ปาเจราบูชาครู บูรพาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการยอน้อมวันทา ปาเจราบูชาครู บูรพาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ คณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นผู้นำนิสิตกล่าวคำไหว้ครูและปฏิญาณตน และผู้แทนนิสิตเชิญพานไหว้ครู พิธีไหว้ครูจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตของคณะเทคโนโลยี ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์สร้างความรักความศรัทธาระหว่างศิษย์และครูอาจารย์ ตลอดจนเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่ศิษย์อันที่จะศึกษาเล่าเรียนต่อไป

ในโอกาสนี้ ได้มีการมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตร “ครูในดวงใจ” นิสิตที่เรียนดี ความประพฤติดี มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรแก่นิสิตที่มีกิจกรรมดีเด่น มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรแก่นิสิตที่มีมารยาทงาม มอบเกียรติบัตรแก่นิสิตที่แต่งกายยอดเยี่ยม และมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2565 และประกาศผลรางวัลการประกวดพานและมอบรางวัล เป็นอันเสร็จ

Comments are closed.
Translate »