คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการบริจาคโลหิต ประจำปี 2567

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการบริจาคโลหิต ประจำปี 2567 ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และ โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตในการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ให้เพียงพอต่อความต้องการโลหิตของผู้ป่วยตามโรงพยาบาล ณ คณะเทคโนโลยี ทั้งนี้มีนิสิต บุคลากร คณาจารย์ จากภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนิสิตคณะเทคโนโลยี อาจารย์ บุคลากร พร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิต ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 ณ. ลานชั้น 1 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 79 ราย ได้โลหิตจำนวน 31,600 ซีซี

Comments are closed.
Translate »