คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมกิจกรรม ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (บ้านอีสาน)

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมกิจกรรม ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (บ้านอีสาน) นายสถิตย์ เจ๊กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำคณาจารย์ บุคลากร นิสิต เข้าร่วมอบรมและฝึกปฏิบัติการทำดอกโน การทำธุงใยแมงมุม ธุงไส้หมู และเครื่องครุพัน (พิธีกรรมบุญผะเหวด) ในโครงการมรดกทางวัฒนธรรม : ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2566

ภาพ-ข่าวคณะเทคโนโลยี

Comments are closed.
Translate »