คณะเทคโนโลยี ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี มมส.ปี2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีได้ร่วมงานถวายต้นดอกเงินในและโรงทานในงานทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564 โดยจัดงานภายใต้รูปแบบมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 โดยตั้งองค์กฐินสามัคคี ณ อาคารบรมราชกุมารี เพื่อทอดถวายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ภาพ-ข่าว คณะเทคโนโลยี

Comments are closed.
Translate »