คณะเทคโนโลยี เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนงานวิจัย

คณะเทคโนโลยี เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนงานวิจัย รับสมัครถึง 14 มกราคม 2565

 1. ประเภทส่งเสริมศักยภาพการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย
  1.1 หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย ประเภทส่งเสริมศักยภาพการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย
  https://drive.google.com/file/d/1GhXu2oAn6PGIKaRF9QA0_zytXrg1in-U/view?usp=sharing
  1.2 ดาวน์โหลด แบบข้อเสนอโครงการ
  RS-105-แบบ ข้อเสนอโครงการ (อาจารย์).docx
  https://docs.google.com/document/d/1Y3dmmygXLNtbnH1UruLCJVDoFNdpmUKF/edit?usp=sharing&ouid=105955616404533934178&rtpof=true&sd=true
  1.3 สมัครออนไลน์
  https://forms.gle/JP9oeHvn3K1SaGJA9
 2. ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
  2.1 หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
  https://drive.google.com/file/d/1OsDODsJaKqQkXsmCYMp659_7_oz0xE1t/view?usp=sharing
  2.2 ดาวน์โหลด แบบข้อเสนอโครงการ
  RS-106-แบบ ข้อเสนอโครงการ (ป.โท).docx
  https://docs.google.com/document/d/1T7V_zhj87hbCaQh5QYh8KitY9XVqmrVc/edit?usp=sharing&ouid=105955616404533934178&rtpof=true&sd=true
  RS-107-แบบ ข้อเสนอโครงการ (ป.เอก).docx
  https://docs.google.com/document/d/1XTLtp3EVKbKLncc165Bw55AbhlJhgjSi/edit?usp=sharing&ouid=105955616404533934178&rtpof=true&sd=true
  2.3 สมัครออนไลน์
  https://forms.gle/v9EJwpjv8Upupc3G9
Comments are closed.
Translate »