คณะเทคโนโลยี เปิดรับสมัครทุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คณะเทคโนโลยี เปิดรับสมัครทุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบมุ่งเป้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รับสมัครถึง 21 มกราคม 2565

  1. หลักเกณฑ์
    https://drive.google.com/file/d/1hM4FoLA2RUnAbfrezW3katBcRpQ1DdfQ/view?usp=sharing
  2. ดาวน์โหลด แบบข้อเสนอโครงการ
    https://docs.google.com/document/d/1o2wRno0tUlfYWhA7Z8Fzl7hEJ4O6LjQo/edit?usp=sharing&ouid=105955616404533934178&rtpof=true&sd=true
  3. สมัครออนไลน์
    https://forms.gle/2aRkdtLstmPjtq6EA
คณะเทคโนโลยี เปิดรับสมัครทุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
Comments are closed.
Translate »