ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2566

::สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 

ขอเชิญสถาบันอุดมศึกษายื่นข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566

Loading... Taking too long? Reload document | 

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2565

:เป็นทุนการศึกษาประเภทรายปี จำนวน 33 ทุน ดังน 

📢 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรี มมส ประจำปีการศึกษา 2565

📝 ประเภทและจำนวนรางวัล1.ส่วนกลาง1.1 นิสิตนิสิ 

รับสมัครทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน

ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช จำนวน 3 ทุน ทุนละ 15,0 

📢ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา “ทุนเงินรายได้” ประจำปีงบประมาณ 2565

📌รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 13 พฤษภาคม  

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 10 มีนาคม 2565  

ทุนโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด จำนวน 100

ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนโครงการทุนการศึกษา บร 

ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” จำนวน 50 ทุน ทุนละ 30,000 บาท

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ 

Translate »