ข่าวทุนการศึกษา

รับสมัครทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน

ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช จำนวน 3 ทุน ทุนละ 15,0 

📢ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา “ทุนเงินรายได้” ประจำปีงบประมาณ 2565

📌รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 13 พฤษภาคม  

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 10 มีนาคม 2565  

ทุนโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด จำนวน 100

ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนโครงการทุนการศึกษา บร 

ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” จำนวน 50 ทุน ทุนละ 30,000 บาท

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ 

Translate »