ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับประริญญาตรีรอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567

Loading... Taking too long? Reload document | 

ประกาศคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2566

Loading... Taking too long? Reload document | 

คณะเทคโนโลยี ขอชิญบุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมสมทบปัจจัยเพื่อไถ่ชีวิตโค กระบือ

คณะเทคโนโลยี ขอชิญบุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยมห 

ประกาศผลสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2565 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

12102022135709Download

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 2

Loading... Taking too long? Reload document | 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 2

Loading... Taking too long? Reload document | 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 2 คณะเทคโนโลยี

Loading... Taking too long? Reload document | 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 1

Loading... Taking too long? Reload document | 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Invitation for The 4th International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2022: Transforming Value Chains for Global Security

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลว 

ประชาสัมพันธ์ อบรมบุคลากร ประจำเดือ มิถุนายน 2565 จัดโดยสำนักคอมพิวเตอร์

Loading... Taking too long? Reload document | 

Translate »