ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2566

Loading... Taking too long? Reload document | 

ประกาศผลสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2565 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

12102022135709Download

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแขDownlo 

คณะเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา (ครั้งที่ 1/2565)

20220907050227Download

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2565

Loading... Taking too long? Reload document | 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2565

Loading... Taking too long? Reload document | 

คณะเทคโนโลยี รับสมัครงาน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และพนักงานทั่วไป

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงว 

Translate »