ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบเเข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเเละแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 3

Loading... Taking too long? Reload document | 

ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเป็นพนักงาน มาหวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งประเภทวิชาการ (พนักงานที่จ้างตามสัญญาจ้างไม่เกิน 4 ปี) ครั้งที่ 48/2566

Loading... Taking too long? Reload document | 

ประกาศคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบเเข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเเละแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 3 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

Loading... Taking too long? Reload document | 

ประกาศคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 3

Loading... Taking too long? Reload document | 

ประกาศคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2

Loading... Taking too long? Reload document | 

ประกาศคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบเเข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเเละแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567

Loading... Taking too long? Reload document | 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเเข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567

Loading... Taking too long? Reload document | 

ประกาศคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเเข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567

Loading... Taking too long? Reload document | 

ประกาศคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2567

Loading... Taking too long? Reload document | 

ประกาศคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2566

Loading... Taking too long? Reload document | 

Translate »