วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมโนโวเทล ระยอง ริมเพ รีสอร์ท

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมโนโวเทล ระยอง ริมเพ รีสอร์ท จังหวัดระยอง เวลา 09.00- 15.30 น. นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ของแต่ละกลุ่ม และบรรยายสรุป โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments are closed.
Translate »