สโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยี ร่วมกับชมรมชีวภาพสัมพันธ์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และชมรมเยาวชนคนรักปลา สาขาประมง ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยี ร่วมกับชมรมชีวภาพสัมพันธ์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และชมรมเยาวชนคนรักปลา สาขาประมง ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ได้จัดโครงการสโมสรเทคโน ปันสุข ประจำการศึกษา 2566 ในวันที่ 2-3 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนบ้านโคกยาว อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยได้มัการจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการ และกิจกรรมพัฒนาสนามเด็กเล่น หอประชุม ป้ายทางเข้าโรงเรียน พัฒนาความสะอาดสิ่งแวดล้อม ร่วมถึงกิจกรรมนันทนาการและมอบอุปกรณ์การเรียนการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านโคกยาว และมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน และเป็นการสร้างความเชื่อมสัมพันธ์กับชุมชนและโรงเรียนในจังหวัดมหาสารคามให้ดียิ่งขึ้น

Comments are closed.
Translate »