ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ คณะเทคโ 
Read more
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ คณบด 
Read more
วันที่ 18 ตุลาคม 2566 ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโน 
Read more
28 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานแส 
Read more
วันที่ 27 กันยายน 2566 คณะเทคโนโลยี จัดงานแสด 
Read more
วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. – 16.30  
Read more
23 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น – 16.30 น. คณะเท 
Read more
วันที่ 22 กันยายน 2566 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาล 
Read more
คณบดีคณะเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีกับ คณะสถา 
Read more
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรม เรี 
Read more
Translate »