งานยานยนต์ อาคารสถานที่

ผู้รับผิดชอบงานยานยนต์

นายประธาน ทูลธรรม
พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงาน

TA234 โทรศัพท์ 1843
อีเมล -

นายพิพัฒน์ คุณมี
พนักงานขัยรถยนต์

TA234 โทรศัพท์ 1845
อีเมล -

ผู้รับผิดชอบงานอาคารสถานที่

นายตังธสิน เทพทองพูน
นายช่างเทคนิค

TA234 โทรศัพท์ 1851
อีเมล -

Translate »