งานยานยนต์ อาคารสถานที่

ผู้รับผิดชอบงานยานยนต์

นายประธาน ทูลธรรม
พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงาน

TA234 โทรศัพท์ 1843
prathan.t@msu.ac.th

นายพิพัฒน์ คุณมี
พนักงานขัยรถยนต์

TA234 โทรศัพท์ 1845
อีเมล -

ผู้รับผิดชอบงานอาคารสถานที่

นายตังธสิน เทพทองพูน
นายช่างเทคนิค

TA234 โทรศัพท์ 1851

tangtasin@msu.ac.th

Translate »